Målgruppe:

 

 

Opptakskrav:

 

 

Gjennomføring:

 

 

Pris:

Kursavgiften dekker nettbasert forkurs, teoriundervisning, alle obligatoriske kjøretimer og bruk av kjøretøyet til førstegangs oppkjøring.

Avgifter til Statens Vegvesen for teoriprøve, praktisk prøve og førerkort kommer i tillegg.

Ved avbestillinger senere enn èn måned før kursstart belastes normalt full kursavgift.

 

Om kurset:

 

Ettersom våre kursdeltakere i all hovedsak kommer fra Brannvesen og ambulansetjenester, legges det opp til å utvikle en kjørestil som er forenelig med utrykningskjøring med store kjøretøy og pasienttransport.

 

 

I tråd med utrykningsforskriftens §36 anbefaler vi de aktuelle trinn II-kursene for hhv ambulanse og brann.